Privacy Beleid

Privacyverklaring Sports and Lifestyle Media b.v.

Dit is de privacyverklaring van: Sports and Lifestyle Media b.v. gevestigd Heerbaan 244a, 4817 NL. KvK-inschrijfnummer:  76952703 en BTW-nummer NL860851710B01. Voor vragen of contact kun je mailen met info@sportsandlifestylemedia.nl .

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Wat doet Sports and Lifestyle Media met mijn gegevens?

Sports and Lifestyle Media b.v. is producent en distributeur van content (artikelen, magazines en acties, promoties). Hoe Sports and Lifestyle Media b.v. met jouw gegevens omspringt is te lezen in dit privacybeleid.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende formulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief. Bij een lidmaatschaps- of abonnements- aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief en/of via klantenservice@sportsandlifestylemedia.nl.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Sports and Lifestyle Media b.v. samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@sportsandlifestylemedia.nl.

Contactgegevens Functionaris persoonsgegevens: Mike van Velzen, +31 (0)76 790 1810. en info@sportsandlifestylemedia.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.