Disclaimer

DISCLAIMER
Deze website www.sportsandlifestylemedia.nl (de “Website”) is eigendom van Sports and Lifestyle Media b.v. (hierna te noemen “SALM”), een onderneming met adres Heerbaan 244a, 4817NL Breda, Breda. SALM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76952703.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website
SALM behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

SALM besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is SALM niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en SALM.

Aansprakelijkheid
SALM is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en SALM tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

SALM is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en SALM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is SALM niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. SALM aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat SALM er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is SALM niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. SALM controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan SALM deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij SALM voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SALM is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht u (nog) vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Sports and Lifestyle Media via info@sportsandlifestylemedia.nl.