Sports & Lifestyle Media

Anno 2020

´Van edities naar publicaties´. Dat is ons motto voor 2020. Op basis van ervaringen in 2019 is niet alleen het vof-samenwerkingsverband omgezet in een vennootschap, er is ook een uitgeefplan voor dit jaar samengesteld waarin, naast de continuering van vaste waarden, een aantal nieuwe ontwikkelingen concreet gestalte krijgt. 

Het publiceren van nummers met 64 pagina´s of meer betekent dat alle publiciteit moet wachten op het laatste artikel of de laatste pagina.
De timing van het publicatie-moment geeft daarmee altijd stress. Stress die in het kader van een evenement of beurs terecht kan zijn, maar ook in dat perspectief merken we inmiddels dat zowel de grotere als de kleinere beurzen al moeite hebben met het kiezen van de optimale datum. De dynamiek in de business en de gewenste flexibiliteit om in te spelen op actuele omstandigheden, de steeds kortere life- en sales-cycles zorgen er voor dat we binnen Sports&Lifestyle Media de traditionele werkwijze met een ´verschijningsschema´ loslaten.
We publiceren hoe en wanneer onze opdrachtgevers het gewenst achten.

Content Syndication 

De samenwerkingen die in 2019 van start zijn gegaan met Motor Presse Stuttgart (titels als Outdoor, Roadbike, Mountainbike en Karl) en Deutscher Ski Verband (titel: SKI & BERGE- Das DSV Magazin) en EDM Publications (titel: SGI Europe) betekent dat we gebruik kunnen maken van een enorm grote content-bibliotheek die zich prima leent om een intensief publicatieschema te organiseren. Met producties, verhalen, introducties en testen die worden verspreid naar de achterban van de verschillende titels. 

De combinatie van beschikbare emailadressen van abonnees en emailadressen van adverteerders zorgt ervoor dat het bereik van onze titels digitaal groter is dan de adresbestanden voor fysieke toezending van nummers. De mogelijkheden voor uitbreiding van het bereik met doelgroepgerichte selecties, zorgen daarbij voor efficiënte mogelijkheden om het bereik van specifieke publicaties op maat te leveren. Qua omvang en qua timing. 

Print blijft

Edities en gedrukte nummers verdwijnen niet. Net als bij voorbeeld het wekelijkse E-News van Sport Partner blijft. Daar waar het wekelijkse E-News haar waarde en nut in 2019 heeft bewezen, zullen de printed edities hun waarde en nut nog móeten bewijzen. Wij produceren en publiceren de content in principe digitaal (met bijbehorende – laagdrempelige – prijsstelling) en tegen een meerprijs zal de content ook in een gebundelde uitgave (print) gepubliceerd worden.
Zoals de redactionele productie en publicatie in eerste aanleg een combinatie van tekst/beeld zal zijn, maar natuurlijk ook uitgebreid kan worden naar een videoproductie inclusief commentaarstem en bij voorbeeld graphics.

Travel, Sports & Lifestyle

De naam van de uitgeverij is doelbewust gekozen, ´sports´ en ´lifestyle´. In deze domeinen ligt de focus van de informatie en inspiratie die we lezers willen aanbieden. Het decor zal echter te allen tijde een reis, vakantie of shortbreak in binnen- of buitenland zijn. En daarmee is ´travel´ de derde punt in de driehoek. En om deze focus te accentueren voegen we de titels HIKE&trekking en BIKE&trekking samen tot BIKE&HIKEtrekking en krijgt het platform www.actievevakantieroutes.nl een veel prominentere plek. 

Met BIKE&HIKE in voorjaar/zomer en SNOW herfst/winter en Sport Partner als verbindend vakblad is het portfolio strak en overzichtelijk. Maar ook afgestemd op de versmeltingen, die we zowel in de branche maar ook bij consumenten duidelijk zien, tussen de ´hike- en bike-doelgroepen´ als de zomer- en winter-collecties en -enthousiastelingen.

Uitgever
Sports and Lifestyle Media 
info@sportsandlifestylemedia.nl

Redactie

Sport and Lifestyle Media 
+31 (0)76 790 1810
info@sportsandlifestylemedia.nl

Sales & Partnerships

Sport76 Media
info@sportsandlifestylemedia.nl
+31 (76) 790 1810